Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


Έμβλημα ευγενικής καταγωγής. Γνώρισε μεγάλη διάδοση και χρησιμοποιήθηκε από τις οικογένειες των ευγενών, ιδιαίτερα κατά την εποχή του μεσαίωνα, αλλά κι αργότερα. Πάνω σε αυτό απεικονίζεται η συμβολική παράσταση ενός ζώου, φυτού ή άλλου αντικειμένου, που αποτελούσε και το συμβολικό γνώρισμα της οικογένειας……………………………………

…………………………………….. ορίζεται, σαν το σύνολο φυτών, ζώων και φυσικού περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Στο ……………….. παρέχεται δωρεάν στέγαση και φαγητό. Δικαίωμα παραμονής στο οικοτροφείο έχουν…

Αποκτήστε ……………ΔΩΡΕΑΝ, και κτίστε το σπίτι σας!

«ΜΗ  ΡΥΠ…..ΝΕΤ…… ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ».

Η θάλασσα ρυπαίνετ……..από λύματα, απορρίμματα και απόβλητα, που συνέχεια δέχεται, με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και φυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: