Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ


Δύο είναι τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη: 

  1. Ο τίτλος
  2. Το υπόμνημα
Οι χάρτες,  που δίνουν πληροφορίες για ένα χαρακτηριστικό θέμα κι ενδιαφέρουν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ονομάζονται θεματικοί.

Ο γενικός χάρτης αναφέρει πληροφορίες για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,είναι δηλαδή βασικός χάρτης μιας περιοχής
Ο πολιτικός και ο γεωμορφολογικός ονομάζονται γενικοί χάρτες μιας περιοχής

Πολιτικοί χάρτες της Ελλάδας
Γεωμορφολογικός  Χάρτης της Ελλάδας

Θεματικοί χάρτες είναι ο θρησκευτικός, ο οδικός, ο τουριστικός,χάρτης του μετρό,ο μετεωρολογικός, ο χάρτης προ'ι'όντων κ.ά.
Ο θεματικός χάρτης μπορεί να ενδιαφέρει μια μικρή ή μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων


ανθρωπογενής -ής -ές  : που έχει δημιουργηθεί, κατασκευαστεί από άνθρωπο: Φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία του περιβάλλοντος
γεωμορφολογία  : η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της διαμόρφωσης της γήινης επιφάνειας 


  • Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη;
  • Τι πληροφορίες δίνει ο γενικός χάρτης;
  • Ποιοι χάρτες ονομάζονται θεματικοί;
  • Να αναφέρεις είδη θεματικών χαρτών.
Δεν υπάρχουν σχόλια: