Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ


  • Οι Ρωμαίοι γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και γοητεύονται απ' αυτόν.

Οι Ρωμαίοι κατακτώντας την Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολής γνώ-
ρισαν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό. Γνώρισαν, δηλαδή, ό,τι είχαν
δημιουργήσει οι Έλληνες.
Mετά την κατάκτηση της Ελλάδας πολλοί Έλληνες αιχμάλωτοι μετα-
φέρθηκαν στη Ρώμη, αλλά και πολλοί Ρωμαίοι έμποροι και στρατιώτες
πήγαν σε ελληνικές περιοχές. Έτσι, οι Ρωμαίοι γνώρισαν τον πολιτισμό
των Ελλήνων, δηλαδή:
• τους μεγάλους και ωραίους ναούς

• τα αγάλματα των θεών και των ηρώων
• τις τοπικές και τις πανελλήνιες γιορτές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο
γίνονταν οι τοπικές γιορτές σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας
καθώς και οι γιορτές που ήταν κοινές για όλους τους Έλληνες
• τη μεγάλη πρόοδο στα γράμματα (φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία,
λογοτεχνία κ.ά.) και τους μεγάλους δασκάλους
• την ανάπτυξη των τεχνών (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μουσι-
κή κ.ά.) και τους σπουδαίους δημιουργούς.
tadrian01.jpgtadrian02.jpgtadrian03.jpg
tadrian04.jpgtadrian05.jpgtadrian06.jpg
tadrian07.jpgtadrian08.jpgtadrian09.jpg
  • Οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό
• Κτίζουν δημόσια κτίρια και σπίτια με ελληνικά σχέδια.
• Στολίζουν τα κτίρια αυτά με αγάλματα και έργα τέχνης που γίνονται
από Έλληνες τεχνίτες.
• Όσοι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και άρχοντες ήταν φιλέλληνες, δηλαδή
φίλοι και υπερασπιστές του ελληνικού πολιτισμού, ξοδεύουν πολλά
χρήματα για να στολίσουν την Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας με έργα τέχνης.
• Μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, η οποία επικρατούσε όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της Ανατολής που κατέ-
κτησαν.
• Παίζουν στα θέατρά τους ελληνικές κωμωδίες και τραγωδίες.
• Καλλιεργούν τη λατινική γλώσσα, που ήταν η εθνική τους γλώσσα,
και μεταφράζουν σε αυτή έργα Ελλήνων συγγραφέων.
• Παίρνουν Έλληνες δασκάλους για να διδάξουν τα παιδιά τους.
• Στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν και να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Στήλες Ολυμπίου Διός
Το Ολυμπιείο, οι στήλες του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, φωτογραφημένες από την Ακρόπολη. Φαίνονται ακόμα το πάνω μέρος της πύλης του Αδριανού και στο βάθος αριστερά το καλλιμάρμαρο στάδιο.

  • Η συνύπαρξη Ελλήνων και Ρωμαίων οδήγησε στη δημιουργία του ελληνορωμα'ι'κού πολιτισμού.
Μέσα από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία οι δύο λαοί γνωρίστηκαν
καλύτερα. Οι Ρωμαίοι γνωρίζοντας τον ελληνικό πολιτισμό τον προσάρ-
μοσαν στις ανάγκες και στις συνήθειές τους. Έτσι, αυτή η συνύπαρξη
ήταν η αιτία της γέννησης ενός καινούριου πολιτισμού, του ελληνορωμα-
ϊκού πολιτισμού.
Το Πάνθεον της Ρώμης
Το Πάνθεον της Ρώμης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

• Με ποιο τρόπο οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό;
• Πώς φαίνεται ότι οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτι-
σμό;
• Τι αποτέλεσμα είχε η γνωριμία των Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό;
  • Με ποιους τρόπους έγινε η γνωριμία των Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό;               Ποιο το αποτέλεσμα;
Μαθαίνω περισσότερα:
Δεν υπάρχουν σχόλια: