Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗΔύο είναι τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας ενός χάρτη: Ο τίτλος και το υπόμνημά του.
  • Το υπόμνημα είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα μυστικά του χάρτη.Είναι ένα σημείωμα που ερμηνεύονται όλα τα μυστικά του χάρτη.

  • Ο τίτλος ενός χάρτη είναι μια χαρακτηριστική φράση η οποία δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη και αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του.Άρα, ο τίτλος είναι απαραίτητοςγια να καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο ενός χάρτη.

  • Ενας οδικός χάρτης δείχνει στον κόσμο πώς μπορεί να ταξιδέψει από το ένα μέρος σε ένα άλλο. Ακόμα, δείχνει κάποια φυσικά όρια, όπως βουνά και ποτάμια, γεωγραφικά διαμερίσματα και κράτη καθώς και κατοικημένες περιοχές, π.χ. πόλεις, χωριά κλπ.

  • Ενας τρισδιάστατος χάρτης παρουσιάζει τη φυσική δομή μιας περιοχής δείχνοντας τις σχετικές υψομετρικές διαφορές.

  • Ενας τοπογραφικός χάρτης δείχνει το υψόμετρο σε κάθε περιοχή έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να γνωρίζει κάθε στιγμή το απόλυτο υψόμετρο κάθε σημείου (την υψομετρική του διαφορά από το επίπεδο της θάλασσας).

  • Μπορεί να μάθει κανείς πολλά για έναν τόπο κοιτάζοντας σε διαφορετικά είδη χαρτών.
  • Δεν υπάρχουν σχόλια: