Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ


Ο διαχωρισμός των μειγμάτων 

Χρωματογραφία 
Αυτή είναι καλή για το διαχωρισμό των ουσιών με  διάφορα χρώματα, όπως τα φυτικά μελάνια και βαφές. Εξυπηρετεί, επειδή ορισμένες από τις χρωματισμένες ουσίες διαλύονται στο υγρό καλύτερα από άλλες, ώστε να φανεί  πάρα πολύ καλά πάνω  στο χαρτί. 

Φιλτράρισμα - Διήθηση
Αυτό είναι καλό για το διαχωρισμό  αδιάλυτου στερεού από υγρό (σε αδιάλυτη ουσία που  δε διαλύεται στο νερό). Για παράδειγμα, η άμμος μπορεί να διαχωριστεί από ένα μίγμα άμμου και του νερού με τη χρήση της διήθησης.  

Δες εδώ...

Εξάτμιση 

Aυτός ο τρόπος προτείνεται για να διαχωρίσουμε μια διαλυτή στερεά ουσία από μια υγρή. Για παράδειγμα, οι κρύσταλλοι θειικού χαλκού μπορούν να διαχωριστούν από διάλυμα θειικού χαλκού με τη χρήση της εξάτμισης. 

Απλή απόσταξη 
Αυτό είναι καλό για το διαχωρισμό μιας υγρής ουσίας από ένα ομογενές μείγμα.
Για παράδειγμα, το νερό μπορεί να διαχωριστεί από αλμυρό νερό με απλή απόσταξη. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί επειδή το υγρό εξατμίζεται από το ομογενές μείγμα, αλλά στη συνέχεια ψύχεται και συμπυκνώνεται σε ένα ξεχωριστό δοχείο. Το αλάτι δεν εξατμίζεται και έτσι μένει πίσω.

  Κλασματική απόσταξη 

Αυτή η μέθοδος είναι καλή για το διαχωρισμό δύο ή περισσότερα υγρών ουσιών από  κάθε άλλη. Για παράδειγμα, η αιθανόλη (οινόπνευμα) μπορεί να διαχωριστεί από μείγμα αιθανόλης και νερού με κλασματική απόσταξη. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί επειδή τα δύο υγρά  έχουν διαφορετικά σημεία βρασμού.

Εδώ μπορείς να δεις τις μεθόδους διαχωρισμού μιγμάτων...
Πατάς "start" σε κάθε εικονική πειραματική εφαρμογή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: