Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

ΚΟΥΙΖ


1.Kινητική είναι η ενέργεια, η οποία σχετίζεται με την κίνηση;

Σωστό
Λάθος
2. Η  δυναμική ενέργεια εξαρτάται από την κίνηση ενός αντικειμένου;
Σωστό
Λάθος
3.Η ενέργεια μετριέται σε...
Κιλοτζάουλ
Χιλιόγραμμα
Με κανένα από τα παραπάνω
4.Αν αυξηθεί η ταχύτητα ενός αντικειμένου, η κινητική ενέργεια θα... 
Αυξηθεί 
Μειωθεί
Θα παραμείνει η ίδια
5.Εάν μετακινήσετε ένα τούβλο σε ύψος από έξι μέτρα σε εννέα μέτρα , η δυναμική ενέργεια θα ... 

Αυξηθεί 
Μειωθεί 
Θα παραμείνει η ίδια
6.Αν αυξηθεί η μάζα ενός αντικειμένου,η δυναμική ενέργεια θα ... 

Αυξηθεί 
Μειωθεί 
Παραμείνειη ίδια 
Τίποτα από τα παραπάνω

Δεν υπάρχουν σχόλια: