Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


 (τρία επίπεδα δυσκολίας)
nearest=πλησιέστερα
nearest unit=πλησιέστερη μονάδα
nearest 10 = σε δεκάδα
nearest 100 = σε εκατοντάδα
nearest 1000= χιλιάδα
to 1 decimal place= δέκατα
to 2 decimal places=εκατοστά
to 3 decimal places=χιλιοστά
significant figure 1,2,3,4,5,6= Στο 1ο ψηφίο,στο 2ο,στο 3ο, στο 4ο,στο 5ο, στο 6ο.....................

Δεν υπάρχουν σχόλια: