Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


Γεμάτα απόβλητα και λύματα
Εκπέμπουν σήμα κινδύνου τα ελληνικά ποτάμια
Παρά τη ρύπανση των ποταμών, μερικά άγρια πτηνά βρίσκουν ακόμη το δικό τους καταφύγιο εκεί.

Παρά τη
ρ.....πανση των ποταμών, μερικά άγρια πτηνά βρίσκουν ακόμη το δικό τους καταφ.......γιο εκεί.

Ρύπανση, ξ.....ρασία και κλιματικές αλλαγές απ........λούν τα ελληνικά ποτάμια, τα οποία επιβαρύνονται ακόμη περι.......ότερo από βιομηχανικά απόβλητα, αστ.....κά λύματα και χρήση λιπασμάτων και φ......τοφαρμάκων.

Όπως προκύπτει από τελευταίες μετρήσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα δύο
διασυνοριακά ποτάμια της χώρας μας τα προβλήματα της ρύπανσης είναι σοβαρά.

Τα νερά του Αξιού και του Νέστου μπορεί να
εισέρχοντ..... στη χώρα μας ρυπασμένα από τις γείτονες χώρες, δέχονται όμως επιπλέον επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα και χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων επί του ελληνικού εδάφους.

Προβλήματα ρύπανσης αντιμετωπίζει και ο Αλιάκμονας.

Σύμφωνα με τη WWF Ελλάς, ο περισσότερο επιβαρυμένος ποταμός της χώρας είναι ο Έβρος, με τον Αξιό να ακολουθεί τα βήματά του.

Η Ελλάδα δεν έχει πολλούς μεγάλους ποταμούς. Οι μεγαλύτεροι είναι ο Αλιάκμονας (320 χλμ.) ο Αχελώος (220 χλμ.), ο Πηνειός (205 χλμ.), ο Στρυμόνας (118 χλμ.), ο Θύαμις(Καλαμάς) (115 χλμ.) ο Aραχθος (110 χλμ.), ο Ευρώτας (82 χλμ.), ο Λούρος (80 χλμ.) και ο Σπερχειός (80 χλμ.). Οι μεγαλύτεροι είναι αυτοί που πηγάζουν έξω από τα σύνορά της: ο Έβρος (είναι μήκος 530 χλμ. από τα οποία τα 204 σε ελληνικός έδαφος) και ο Νέστος (έχει μήκος 234 χλμ. από τα οποία τα 130 σε ελληνικός έδαφος).

 

Τα ποτάμια της Ελλάδας είναι σχετικώς μικρά, ακολουθούν τη διεύθ....νση των κoιλάδων και χύνονται στις ελληνικές θάλασσες. Είναι γενικά αβαθή και ορμητικά, κανένα δεν είναι πλωτό και μόνο  σε ορισμένα σημεία του Έβρου και του Λουδία μπορούν να κυκλοφορήσουν λέμβοι.

  Τα μεγαλύτερα ποτάμια που δια.....έουν την Ελλάδα είναι ο Έβρος και ο Αξιός. Και οι δύο, όμως, πηγάζουν έξω από την ελληνική επικράτεια, ο Έβρος από τη Βουλγαρία και ο Αξιός από τα Σκόπια (F.Y.R.O.M.), ενώ το μήκος τους στον ελληνικό χώρο είναι περιορισμένο. Από τα ποτάμια που π......γάζουν στο εσωτερικό της χώρας, το μεγαλύτερο είναι ο Αλιάκμονας, ο οποίος διασχίζει τη Δυτική Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο (Μακεδονία).

Στα περισσότερα ποτάμια, κατά μήκος της διαδρομής τους, αναπτύσσοντ......σημαντικά ......κοσυστήματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις στο «δέλτα» τους σχηματίζοντ........ υγρότοποι διεθνούς σημασίας.

Σε πολλούς ποταμούς έχουν κατασκευαστεί φράγματα και ταμιευτήρες για την άρδευση και την παραγωγή ενέργειας. Αρδευτικά φράγματα υπάρχουν στον Αλιάκμονα, τον Αξιό και τον Πηνειό. Υδροηλεκτρικές μονάδες υπάρχουν στο Λούρο, τον Αχελώο, τον Εδεσσαίο, τοΛάδωνα και το Μέγδοβα.

 ΑΣΚΗΣΗ: Να βρείτε τα ποτάμια στο χάρτη. Κάνοντας  κλικ  ο χάρτης μεγενθύνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: