Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


  1. Γιατί ο Θεοδόσιος διαίρεσε την αυτοκρατορία στα δύο;
  2. Ποιοι κίνδυνοι απειλούσαν το ανατολικό κράτος και πώς αντιμετωπίστηκαν;
  3. Η αντιμετώπιση των κινδύνων ποια απήχηση είχε στους στους κατοίκους;
  4. Τι γνωρίζετε για τους εχθρούς που απειλούσαν το δυτικό κράτος; Περιγράψτε τη σταδιακή διάλυσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: