Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕ ΠΗΛΙΚΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ


Αν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το διαιρετέο,βάζω 0 στο πηλίκο και υποδιαστολή,μετατρέπω το διαιρετέο σε δέκατα βάζοντας 0 και συνεχίζω...
π.χ. 4:5=0,8


Για να διαιρέσω δύο αριθμούς που δε διαιρούνται ακριβώς,βάζω 0 στο υπόλοιπο,μετατρέποντάς το σε δέκατα,υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζω... π.χ. 13:5=2,6


Δεν υπάρχουν σχόλια: