Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

O ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, της πόλης του Κωνσταντίνου, συνδέεται με τον αυτοκράτορα που την οραματίστηκε και της έδωσε το όνομά του. Στις 8 Νοεμβρίου του 324μ.Χ. τελέστηκε με λαμπρότητα ο "πολισμός ", που από τα αρχαία χρόνια σηματοδοτούσε για τους Ρωμαίους τη θεμελίωση μιας πόλης. Άλλωστε δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν το πρόσωπο της νέας αυτής φάσης στην οποία πέρασε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σχετίζονται με τη συχνά αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του ανώτατου άρχοντά της: Η επιλογή μιας νέας πρωτεύουσας και η εύνοια προς μία νέα θρησκεία, το Χριστιανισμό.
Με την πεποίθηση ότι η δύναμη του Χριστού, μέσα από το σύμβολο του μονογράμματός του εξασφάλιζε προστασία και οδηγούσε στη νίκη, ο Κωνσταντίνος το αποτύπωσε στα λάβαρά του, από εκεί στα νομίσματα που κόπηκαν επί των ημερών του και το 321 στην περικεφαλαία του.


Το διάταγμα των Μεδιολάνων,το 313 μ.Χ. και η στήριξή του από τον αυτοκράτορα βοήθησαν στην καθολική εξάπλωση του Χριστιανισμού.
Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος υποστήριξε φανερά το Χριστιανισμό με τα μέτρα που πήρε:

 • Προτιμούσε τους Χριστιανούς στις δημόσιες θέσεις και στο στρατό.
 • Το 325 μ.Χ. συγκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια ,όπου καταδικάστηκε ο Άρειος και η αίρεσή του.
 • Βαπτίστηκε ο ίδιος Χριστιανός λίγο πριν το θάνατό του (337 μ.Χ.)
Την ίδια θετική στάση για τους Χριστιανούς τήρησε και ο γιος του Κωνστάντιος, που είχε ως συνέπεια την γρήγορη εξάπλωση του Χριστιανισμού.


Ο Ιουλιανός που διαδέχτηκε τον Κωνστάντιο, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία.

Ο Ιουλιανός, γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης ή Ιουλιανός ο Αποστάτης, αλλά και Μέγας Ιουλιανός, ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο για 19 μήνες, από το 361 ως το 363 μ.Χ.

Ο Ιουλιανός ήταν πολύ επηρεασμένος από την κλασική Παιδεία, και τον ενοχλούσε η ραγδαία εξάπλωση του Χριστιανισμού, τον οποίο θεωρούσε ασύμβατο με την Ελληνική Φιλοσοφία και γενικά τον ελληνικό πολιτισμό .

Η πολιτική που ακολούθησε ο Ιουλιανός σήμερα χαρακτηρίζεται ως μια προσπάθεια αναβίωσης της Εθνικής θρησκείας(δωδεκάθεο) και εξουδετέρωσης της επιρροής που ασκούσε ο χριστιανισμός στα κοινωνικά στρώματα της Αυτοκρατορίας.

Η επίσημη αποκατάσταση της εθνικής θρησκείας έγινε το 362 και εκφράστηκε με μια σειρά απο μέτρα όπως :

 • Απαγόρευση των χριστιανών να διδάσκουν ή να διδάσκονται την κλασσική παιδεία, αλλά και να εγγράφονται σε ανανεωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Ανάκληση αρειανοφρόνων, αλλά και άλλων εξορισμένων κληρικών με σκοπό την αύξηση των εσωτερικών συγκρούσεων στην εκκλησία.
 • Διέταξε να ανοίξουν οι ειδωλολατρικοί ναοί που είχαν κλείσει και ο ίδιος έπαιρνε μέρος στις ειδωλολατρικές τελετές.

Όμως η αρχαία θρησκεία βρισκόταν πλέον στη δύση της και έτσι τα μέτρα που πήρε ο Ιουλιανός δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμενε.
Τον Ιούνιο του 363 μ.Χ., ενώ επιτίθεται κατά των Περσών χτυπιέται πισώπλατα από δόρυ και πεθαίνει μετά από λίγο, σε ηλικία 31 ετών.
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α' , o αποκαλούμενος «Μέγας», κάθισε στο θρόνο από το 379 έως το 395 μ.Χ.


Ο Θεοδόσιος ανακήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους.
Πήρε αυστηρά μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας:
 • Έκλεισε τους αρχαίους ναούς,απαγόρευσε τη λατρεία των αρχαίων θεών και όρισε, με νόμο, βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες.
 • Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392μ.Χ.), τα Ελευσίνια μυστήρια κι έκλεισε το Μαντείο των Δελφών.
 • Ανέχτηκε την καταστροφή και τη λεηλασία των αρχαίων ναών, μνημείων και έργων τέχνης από φανατικούς Χριστιανούς.
Η στάση του Ιουλιανού και Θεοδόσιου στα θρησκευτικά ζητήματα της εποχής κρίθηκε από τους ιστορικούς ακραία και οι ενέργειές τους προϊόντα θρησκευτικού φανατισμού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
 • Πώς ο Κωνσταντίνος βοήθησε στην εξάπλωση του Χριστιανισμού;
 • Πώς προσπάθησε ο Ιουλιανός να επαναφέρει το δωδεκάθεο;
 • Ποια μέτρα πήρε ο Θεοδόσιος για να ανακηρύξει το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: