Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


  1. Πώς ο Κωνσταντίνος βοήθησε στην εξάπλωση του Χριστιανισμού;
  2. Γιατί και πώς ο Ιουλιανός προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία;
  3. Ποιος αυτοκράτορας ανακήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους;
  4. Ποια μέτρα πήρε ο Θεοδόσιος  κατά της αρχαίας θρησκείας για να στηρίξει το Χριστιανισμό;

Δεν υπάρχουν σχόλια: