Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

EΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ


 1. Ο  κεραυνός είναι μια μορφή ενέργειας: ___________________________
 2. Η καύση του ξύλου  ευνοεί αυτή τη μορφή ενέργειας.Η ενέργεια αυτή δημιουργείται ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας των ατόμων:______________________________
 3. Καύσιμα, όπως o άνεμος και ο ήλιος που μπορούν να παράγουν ενέργεια χωρίς να απορροφηθούν:____________________________________
 4. Παίρνουν οι άνθρωποι ενέργεια από αυτές:_____________________________________
 5. Η βασική μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.___________________________
 6. Μπαταρίες και φυτά αποθηκεύουν αυτού του είδους την ενέργεια:___________________________
 7. Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό ατόμων,όπως του ουρανίου:_________________
 8. Κάθε είδος  υλικού που αποθηκεύει ενέργεια και μπορεί να καεί για την παροχή θερμότητας:______________________
 9. Μια μορφή ενέργειας που ταξιδεύει, σαν κύματα ,  από τον ήλιο στη γη:____________________________
 10. Ένα από τα αέρια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, όταν καίγονται τα ορυκτά καύσιμα(2 λέξεις):____________________________________________
 11. Μια μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται στα σπίτια και παράγεται από την κίνηση των ηλεκτρονίων:_______________________________________________
 12. Καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθoύν μόνο μία φορά:_________________________________________________
 13. Αυτή η ενέργεια αποθηκεύεται σε συμπιεσμένα ελατήρια:_____________________________
 14. Η αποθήκευση της ενέργειας που εφευρέθηκε από τον άνθρωπο και είναι γεμάτες με χημική ενέργεια:_____________________________________________________________
 15. Τα ζώα και ο άνθρωπος αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργεια υπό τη μορφή αυτή. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή αργότερα, εάν δεν έχουν αρκετή ενέργεια:______________________________________
 16. Η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της κίνησής του:___________________________________
 17. To είδος της ενέργειας του ανελκυστήρα: Πριν τη μετατροπή:________________________Mετά την μετατροπή:___________________________________________________
 18. Ποια είναι η υποβαθμισμένη ενέργεια στη λειτουργία ενός κινητήρα αυτοκινήτου;__________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: