Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Εν συντομία, πριν κάνεις το κουίζ 
  100 cm = 1 μέτρο (1m) 
  1000 μέτρα  = 1 χιλιόμετρο (1 km) 


 
1. Με πόσα μέτρα ισοδυναμεί το 1 χιλιόμετρο;............ m 
 
  2. Με πόσα μέτρα ισοδυναμεί το 1,6 χιλιόμετρα;.......... m 
 
  3. Με πόσα μέτρα ισοδυναμεί το 0,1 χιλιόμετρα;.......... m 
 
  4. Πόσα μέτρα υπάρχουν στο 2,2 χιλιόμετρα;............. m 
 
  5. Με πόσα μέτρα ισοδυναμεί το 1,7 χιλιόμετρα;......... m 
 
  6. Πόσα χιλιόμετρα είναι τα    2000m;...................χιλιόμετρα 
 
  7. Πόσα χιλιόμετρα είναι  τα 1500 m;.................. χιλιόμετρα 
 
  8. Πόσα χιλιόμετρα είναι  τα 600 m;................... χιλιόμετρα 
 
  9. Πόσα χιλιόμετρα είναι  τα 1400 m;.................. χιλιόμετρα 
 
10. Πόσα χιλιόμετρα είναι  το 1 m;...................... χιλιόμετρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: