Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ;1:
Σαράντα έξι εκατοστά 
 
            
2: 
Ογδόντα επτά εκατοστά 
 
            
3: 
Ενενήντα τέσσερα εκατοστά 
 
            
4: 
Εξήντα επτά εκατοστά 
 
            
5: 
Σαράντα πέντε εκατοστά 
 
            
6: 
Ογδόντα τρία εκατοστά 
 
            
7: 
Είκοσι δύο εκατοστά 
 
            
8: 
Εξήντα οκτώ εκατοστά 
 
            
9: 
Ογδόντα πέντε εκατοστά 
 
            
10: 
Εννέα δέκατα 
 
            
11: 
Ενενήντα εννέα εκατοστά 
 
            
12: 
Δεκαεννέα εκατοστά 
 
            
13: 
Εννέα εκατοστά 
 
            
14: 
Δεκατρία εκατοστά 
 
            
15: 
Ενενήντα πέντε εκατοστά 
 
            
16: 
Σαράντα τρία εκατοστά 
 
            
17: 
Δώδεκα εκατοστά 
 
            
18: 
Οκτώ εκατοστά 
 
            
19: 
Σαράντα επτά εκατοστά 
 
            
20: 
Έντεκα εκατοστά

Δεν υπάρχουν σχόλια: