Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


Μετά την κατάκτ......ση της Ελλάδας οι Ρ.....μαίοι εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους το "δι.....ρει και βασίλευε". Παραχώρ.....σαν  ανεξαρτ......σία ή αυτονομία στις πόλ.....ς που δεν αντιστάθ.....καν και εγκατέστ.....σαν ρωμαϊκές φρουρές σε όσες αντιστάθ....καν.

Η συν....παρξη Ρωμαίων και Ελλήνων οδήγ....σε στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες και επικράτ....σε η ρωμαϊκή ειρ.....νη(pax romana).

Δεν υπάρχουν σχόλια: