Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Αν ο διαιρέτης είναι 10,100,1000 ...γράφω το διαιρετέο και μετακινώ την υποδιαστολή από το τέλος προς τα αριστερά ένα,δύο,τρία ...ψηφία.Αν δεν έχει τόσα ψηφία,συμπληρώνω με μηδενικά αριστερά.

π.χ.  43:10=4,3       23:1000=0,023

Λύστε:
   714 ÷ 10 = ___
   988 ÷ 10 = ___
   36 ÷ 10 = ___
  801 ÷ 100 = ___
   453 ÷ 1000 = ___
   457 ÷ 10 = ___
   99 ÷ 100 = ___
  302 ÷ 1000 = ___
   245 ÷ 10 = ___
  326 ÷ 10 = ___


Δεν υπάρχουν σχόλια: