Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ANIMATION


filtration(φιλτράρισμα)

distillation(απόσταξη)
pouring through a funnel.. later to become filtration(ΔΙΗΘΗΣΗ)
dissolving solute solvent solution(ΔΙΑΛΥΜΑ,ΔΙΑΛΥΤΗΣ,ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ)
energy transfer..a bomb(μεταφορά ενέργειας .. βόμβα)
gas particles(ΜΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: