Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ:ΚΛΙΜΑΚΑ


  • Βασικό στοιχείο ενός χάρτη είναι η κλίμακά του
  • Η κλίμακα ενός χάρτη είναι το κλάσμα που έχει σαν αριθμητή τη μοναδιαία απόσταση στο χαρτί και παρονομαστή την πραγματική απόσταση που αυτή αντιπροσωπεύει στο πεδίο, π.χ. κλίμακα 1:50.000 σημαίνει πως 1 εκατ. στο χάρτη αντιστοιχεί σε 50.000 εκατ. (ή 500 μέτρα) στο πεδίο. Όσο μικρότερος είναι ο παρονομαστής τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα του χάρτη και αντιστρόφως. Δηλαδή η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια περιοχή πάνω στο χάρτη από το πραγματικό μέγεθός της στην επιφάνεια της γης.
  • Για να υπολογίσουμε την απόσταση στο χάρτη:
  1. Βρίσκουμε ποια είναι η κλίμακα του χάρτη που χρησιμοποιούμε.
  2. Χρησιμοποιούμε ένα χάρακα για να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ δύο τόπων.
  3. Πολλαπλασιάζουμε  αυτή την απόσταση με τον παρονομαστή του κλάσματος της κλίμακας(π.χ. 1:50.000).
  4. Mετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης σε πιο βολικές μονάδες(π.χ. εκατοστά σε μέτρα)
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μικραίνει και ο χάρτης μας δείχνει πολλές λεπτομέρειες , η κλίμακα είναι μεγάλη.
  • Όταν ο παρονομαστής στο κλάσμα της κλίμακας μεγαλώνει και ο χάρτης μας δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες, η κλίμακα είναι μικρή.
Παράδειγμα υπολογισμού κλίμακας χάρτη με υπόμνημα 1:50.000
Aν η απόσταση στο χάρτη είναι 2cm...τότε αντιπροσωπεύει 1 km, γιατί αφού η κλίμακα είναι 1:50.000, τότε 2cm/100.000cm = 2cm/1km = απόσταση στο χάρτη/απόσταση στη γη

Δεν υπάρχουν σχόλια: