Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ


Εδώ χάρτης του 295 μ.Χ. που δείχνει τη Δυτική και Ανατολική  Ρωμα'ι'κή αυτοκρατορία

1
Constantius
Maximianus
 
Diocletian
Galerius
293
1
Constantius
Maximianus
 
Diocletian
Galerius
305
2
Constantius
Severus II
 
Maximinus Daia
Galerius
305
2
Constantius
Severus II
 
Maximinus Daia
Galerius
306
3
Constantine
Severus II
 
Maximinus Daia
Galerius
306
3
Constantine
Maxentius
Maximianus
Maximinus Daia
Galerius
307
Constantine
Maxentius
Maximianus
Maximinus Daia
Galerius
308
4
Constantine
Maxentius
Licinius
Maximinus Daia
Galerius
308
4
Constantine
Maxentius
Licinius
Maximinus Daia
Galerius
311
 
Constantine
Maxentius
Licinius
 Maximinus Daia
 
311
 
Constantine
Maxentius
Licinius
 Maximinus Daia
 
312
 
Constantine
 
Licinius
 
 
313
 
Constantine
    
324

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: