Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

Η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί στην ύλη με διάφορες μορφές και απελευθερωθεί με την ίδια ή με διαφορετική μορφή.


Παραδείγματα:
Xημική ενέργεια(σπίρτο): Aπελευθερώνεται ως  θερμική και  φωτεινή ενέργεια
Δυναμική ενέργεια:Απελευθερώνεται ως  κινητική ενέργεια


Eδώ, η δυναμική ενέργεια απελευθερώνεται  σε κινητική

Πυρηνική ενέργεια:Απελευθερώνεται ως κινητική ενέργεια και θερμότητα


Τι είναι η πυρηνική ενέργεια; 

Η πυρηνική ενέργεια προέρχεται από τη διάσπαση ατόμων  του ουρανίου  στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται σχάση.  Στο εργοστάσιο, η διαδικασία της σχάσης  χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας για την παραγωγή ατμού, η οποία χρησιμοποιείται από μια τουρμπίνα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εδώ,εικονική αναπαράσταση

Tα σώματα που αποθηκεύουν κάποια μορφή ενέργειας τα λέμε αποθήκες ενέργειας και όταν αυτή αρχίζει να απελευρώνεται μετατρέπονται σε πηγές ενέργειας.   


Δεν υπάρχουν σχόλια: