Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ


Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου γίνεται από τον παθητικό αόριστο, αν βγάλουμε την κατάληξη -θηκα ή -τηκα και στη θέση της βάλουμε την κατάληξη -μενος, -μένη, -μένο.

π.χ. δένομαι, δέ-θηκα, δε-μένος
Η παθητική μετοχή συχνά ισοδυναμεί με επίθετο και κλίνεται όπως τα επίθετα.

Συμπλήρωσε τα κενά με τις μετοχές:
Oι αθλητές ήταν πολύ .................................(στενοχωριέμαι), ..................................(πικραίνομαι) και ......................................(απογοητεύομαι) από την απόδοσή τους στους χτεσινούς αγώνες δρόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: