Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ


 
O δεκαδικός αριθμός O.649, έχει τρία ψηφία μετά το δεκαδικό σημείο(ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ). 

Κάθε ψηφίο έχει διαφορετική  αξία. 

Το πρώτο ψηφίο μετά το δεκαδικό σημείο ονομάζεται δέκατα . Υπάρχουν έξι δέκατα του αριθμού O.649. 

Το δεύτερο ψηφίο  λέει πόσα εκατοστά υπάρχουν στον αριθμό. Ο αριθμός O.649 έχει τέσσερα εκατοστά. 

Το τρίτο ψηφίο είναι τα χιλιοστά. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: