Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Ερώτηση 1

Να μετατρέψεις το 0,7 σε  κλάσμα.


Ερώτηση 2

Να μετατρέψεις το 2.8 σε  κλάσμα.


Ερώτηση 3

Να μετατρέψεις το 0,12 σε κλάσμα.


Ερώτηση 4

Να μετατρέψεις το 1.12 σε κλάσμα.


Ερώτηση 5

Να μετατρέψεις  το 0,004 σε κλάσμα.


Ερώτηση 6

Να μετατρέψεις το 2,132 σε  κλάσμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: