Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑKάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά αποθηκεύει) μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. Οποιαδήποτε μορφή δράσης από τα παιδικά παιχνίδια μέχρι τη λειτουργία των μηχανών και από το μαγείρεμα τροφών μέχρι τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Οι πράγματι πολυποίκιλες μορφές ενέργειας βρίσκονται πίσω από την ασύλληπτη ποικιλία των φυσικών φαινομένων.
 Η ενέργεια είναι υπεύθυνη για κάθε φυσικό φαινόμενο.
 Η Ενέργεια είναι το παν. 
 H ενέργεια κάνει τις αλλαγές γύρω μας. Κάνει πράγματα για μας. Κινεί 
αυτοκίνητα κατά μήκος του δρόμου και τα σκάφη πάνω από το νερό. Είναι το ψήσιμο μιας τούρτας στο φούρνο και η δημιουργία πάγου  στην κατάψυξη για  τα κατεψυγμένα. Παίζει αγαπημένα μας τραγούδια στο ραδιόφωνο και ανάβει τα φώτα στα σπίτια μας. Ενέργεια κάνει το σώμα μας που αυξάνεται και το μυαλό μας  που επιτρέπει να σκεφτόμαστε. Οι επιστήμονες καθορίζουν την ενέργεια ως την ικανότητα να κάνει έργο. Οι άνθρωποι έχουν μάθει πώς να αλλάξουν την ενέργεια από τη μια μορφή σε άλλη, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη  δουλειά τους πιο εύκολα και να  ζουν πιο άνετα.
Η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ο πλανήτης μας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον Ήλιο.
  1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας( (πηγές ενέργειας που μπορούν να αναπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα)

  • Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται πλατιά για ηλεκτροπαραγωγή.
  • Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.  • Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον.  • Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών με γεωθερμική ενέργεια.

2.Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αποκαλούνται έτσι γιατί δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, για τον άνθρωπο, χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια. Η διαδικασία σχηματισμού τους
 διήρκεσε εκατομμύρια χρόνια. Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν.
 · Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη,
 ανθρακίτη, τύρφη...


· Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με
 κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη κλπ.,


· Τα
 αέρια καύσιμα όπως το φυσικό αέριο,
 υγραέριο κλπ. 
·
Την
 πυρηνική ενέργεια που παίρνουμε από τη σχάση ραδιενεργών υλικών.
Δύο είναι τα είδη ενέργειας, η κινητική ενέργεια και η  δυναμική. Κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια της κίνησης. Δυναμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια. 
Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η μπάλα ταξιδεύει κάτω από το λόφο. Η δυναμική ενέργεια μειώνεται καθώς η μπάλα πηγαίνει κάτω από το λόφο. Το υψηλότερο σημείο δυναμικής ενέργειας είναι όταν η μπάλα βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. ΕΔΩ,ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ...

Χημική ενέργεια,είναι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους χημικούς δεσμούς που συγκρατούν τα άτομα και τα μόρια όλων των ουσιών. Όταν οι ουσίες αντιδρούν χημικά, η ενέργειά τους ήαπελευθερώνεται ή απορροφάται
 ή μετατρέπεται σε άλλες μορφές. Για παράδειγμα όταν ανάβουμε ένα σπίρτο, η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο σπίρτο, μετατρέπεται σε θερμική και φωτεινή ενέργεια ή η αποθηκευμένη χημική ενέργεια στις μπαταρίες μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

Ηλεκτρική είναι η ενέργεια που προέρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα.


Η πυρηνική ενέργεια, είναι η δυναμική ενέργεια που είναι εγκλεισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα συνιστούν και απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή τη σύντηξη των πυρήνων.

λοοηηη
ηηΗ θερμική ενέργεια, το σύνολο δηλαδή της κινητικής ενέργειας των σωματιδίων 
που συγκροτούν τα υλικά σώματα,καθώς αυτά κινούνται στο εσωτερικό τους. Με τον όρο θερμότητα  εννοούμε ειδικά την ενέργεια που
 μεταφέρεται από ένα σώμα υψηλής θερμοκρασίας σε άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κινητική ενέργεια των σωματιδίων του.
ξξξξ ηλεκτρική ενέργεια, που αναφέρεται στην κινητικ
ή ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρ
εύμα)

 Κινητική ενέργεια, είναι η ενέργεια που έχει ένα υλικό όταν κινείται και αναφέρεται στην ικανότητά του να παράγει έργο.

Δυναμική ενέργεια, διακρίνεται σε ενέργεια θέσεως,
 (π.χ. η βαρύτητα) και ενέργεια μορφής, που εμφανίζεται όταν συστρέφουμε, συμπιέζουμε, τεντώνουμε ή λυγίζουμε ένα υλικό αλλάζοντας τη φυσική του μορφή π.χ. το παραμορφωμένο μέταλλο ή λάστιχο.Φωτεινή ονομάζεται η μορφή ενέργειας
 που προέρχεται από το φως.

Συμπέρασμα:
Ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε ονομάζουμε την ενέργεια χημική, ηλεκτρική, πυρηνική,θερμική,κινητική,δυναμική,φωτεινή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: