Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ


  1. Σχετική θέση: η θέση ενός τόπου, ανθρώπου ή αντικειμένου σε σχέση πάντα με τη θέση ενός άλλου τόπου,ανθρώπου ή αντικειμένου.
  2. Προσανατολισμός:προσδιορισμός θέσης, πορείας ή κατεύθυνσης κάποιου με βάση τα σημεία του ορίζοντα.
  3. Τι κάνουμε για να βρούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα: τεντώνουμε το δεξί μας χέρι προς το μέρος που ανατέλλει ο ήλιος. Τώρα, το αριστερό μας χέρι δείχνει τη Δύση, το προσωπό μας βλέπει το Βορρά και πίσω και στην πλάτη μας έχουμε το Νότο.
  4. Πώς προσανατολιζόμαστε; χρησιμοποιούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
  5. Πυξίδα: όργανο προσανατολισμού βασισμένο στην ιδιότητα που έχει η μαγνητική βελόνα να δείχνει πάντα το Βορρά.
  6. Ο χάρτης είναι προσανατολισμένος: ο χάρτης δείχνει πάντα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πάνω το Βορρά,κάτω το Νότο, δεξιά την Ανατολή και αριστερά τη Δύση.Δεν υπάρχουν σχόλια: