Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Διαλεγμένοι εργάτες και τεχνίτες, από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας, εργάστηκαν επί έξι χρόνια ασταμάτητα να οχυρώσουν τη νέα πρωτεύουσα και να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης. Η θεμελίωσή της έγινε από τον αυτοκράτορα, το Νοέμβριο του 324 μ.Χ. και τα εγκαίνια της το Μάιο του 330 μ.Χ.
  • Επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλαιά τείχη,έχτισε νέα και έδωσε τίτλους, προνόμια και οικονομικά κίνητρα σε όσους είχαν αναλάβει τη φροντίδα και την ασφάλεια αυτών των  τειχών.
  • Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης και στο χώρο της υψώθηκε στήλη με το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή της.
  • Μεταφέρθηκαν έργα τέχνης από τη Ρώμη λαι άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, για να διακοσμήσουν τις πλατείες, την αγορά και άλλους δημόσιους χώρους.
  • Διατηρήθηκαν οι παλιοί ειδωλολατρικοί ναοί και χτίστηκαν χριστιανικοί ναοί.
  • Κατασκευάστηκαν κρήνες,λουτρά,υδραγωγεία και δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό για έξι μήνες.
Τα έργα τα συνέχισε και τα ολοκλήρωσε ο γιος του Κωνστάντιος (337-361μ.Χ.)
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
  • Πότε θεμελιώθηκε και πότε εγκαινιάστηκε η Κωνσταντινούπολη;
  • Πώς η νέα πρωτεύουσα χτίστηκε και οχυρώθηκε μέσα σε έξι χρόνια;
  • Πώς η Πόλη ξεπέρασε  τη Ρώμη;
Δεν υπάρχουν σχόλια: