Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ


Mορφές ενέργειας:η ενέργεια βρίσκεται με διαφορετικές μορφές, όπως χημική, θερμική, ηλεκτρική,κινητική κ.ά. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για δυο γενικές κατηγορίες: την κινητική και τη δυναμική.

Χημική ενέργεια:είναι η αποθηκευμένη ενέργεια στην ύλη και εκδηλώνεται σε κάθε χημική αντίδραση
Φωτεινή ενέργεια:είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από το φως
Θερμότητα:είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα θερμό σε ένα ψυχρό σώμα και έχει αποτέλεσμα τη μεταβολή της θερμοκρασίας τους
Κινητική ενέργεια:είναι η ενέργεια που αποκτά ένα σώμα λόγω της κίνησής του
Ηλεκτρική ενέργεια:είναι η ενέργεια που προέρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα
Πυρηνική ενέργεια:είναι η ενέργεια που προέρχεται από τα σωματίδια που είναι ενωμένα στον πυρήνα των ατόμων. Η ενέργεια αυτή μπορεί να απελευθερωθεί όταν έχουμε ένωση σωματιδίων (πυρηνική σύντηξη) ή το χωρισμό τους (σχάση)
Δυναμική ενέργεια: είναι η ενέργεια που κατέχει ένα σώμα λόγω της θέσεως ή της παραμόρφωσής του

Δεν υπάρχουν σχόλια: